Szabályzat, adatvédelem, Cookie-szabályzat

Általános felhasználói szabályzat a honlapon megjelenők számára

A www.termalportal.hu (továbbiakban: Üzemeltető) egy olyan közösségi szolgáltatás, ahol az idegenforgalom, a hazai termál- és gyógyfürdők, valamint a hozzájuk kapcsolódó szállás, éttermi és szabadidős tevékenységek iránt érdeklődők (továbbiakban: Felhasználók) mutatkozhatnak be a látogatóknak, illetve a hasonló érdeklődési körrel rendelkező magánszemélyeknek és cégeknek (szintén Felhasználók). A bemutatkozásra minden magánszemélynek, vagy cégnek lehetősége van; a szolgáltatásokat bárki igénybe veheti nemtől, vallástól, és országtól függetlenül.

14 éves kor alatt tilos a regisztráció, és semmilyen szolgáltatás sem vehető igénybe az oldalon. A Felhasználók csak az Üzemeltetővel kötött szerződés után helyezhetik el a portálon bemutatkozó anyagaikat.

A honlapot mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja. A teljes rendszer automatikusan működik (mint bármely tárhely, honlap, vagy "névjegy" készítő szolgáltatás), ezért az Üzemeltetőnek nem áll módjában semmilyen felelősséget vállalni az ajánlatokért, a megjelenő, illetve elküldött hirdetésekért, adatlapokért, honlapokért, linkekért, információkért, illetve azok tartalmáért. Ugyanakkor bárkit azonnal kitilthat, aki megszegi jelen felhasználói szabályzatot, - akár előzetes értesítés nélkül is. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrált, illetve megjelentetett adatlapokat utólagosan ellenőrizze és törölje, ha azok nem egyeznek a honlap működésének irányelveivel. Ugyanígy fenntartja a jogot az adatlapok, megjelentetett információk canzúrázásának is.

Amennyiben Üzemeltető úgy véli, hogy a fotók már túl vannak az általa elfogadott ízléses (szubjektív) határon, akkor azonnal törlésre kerülnek, vagy úgy lesznek módosítva, hogy leközlésre alkalmasak legyenek. A felesleges problémák, tulajdonjogi viták elkerülésének érdekében, a Felhaszálók a fotók feltöltése által igazolják, hogy azoknak szerzői, illetve felhasználói jogai őt illetik, épp ezért a fotókon lévő feliratok kizárólag a feltöltő Felhasználók tulajdonjogát igazolhatják, tehát nem tartalmazhatják más személy, vagy cég tulajdonjogát igazoló, vagy arra utaló feliratát, logóját, vízjelét, reklámját, stb. Ettől eltérő esetben a fotók törlésre kerülhetnek. Amennyiben a fotókon más személyek is láthatók, akkor a Felhasználók szintén a feltöltés által igazolják, hogy rendelkeznek azoknak a személyeknek a beleegyezésével. Ha az előbbi szabályok esetén mégis előfordulna vita, akkor a képeket feltöltő Felhasználók tudomásul veszik, hogy azokban Üzemeltető semmilyen formában sem vesz részt, minden felelősség és következmény őket terheli. A fotókat feltöltő Felhasználók a feltöltés által hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető - előzetes értesítés után - felhasználhatja azokat saját szolgáltatásainak reklámozására, tájékoztatóiban történő megjelenítésére, amelyért külön ellenszolgáltatásra, vagy díjazásra nem tarthat igényt.

Az előzőkben leírt szabályok érvényesek minden más feltöltött anyagra is (adatok, cikkek, hirdetések, információk, jogvédett anyagok, stb.).

A honlap hírlevele tartalmazhat reklámokat, azonban Üzemeltető a hírlevelet mindössze az előre meghirdetett, jelen honlapon is közzétett időszakonként küldi el a regisztrált felhasználók számára (email vagy belső levelező).

Azonnal törlésre kerülhet a Felhasználók regisztrációja az alábbi esetekben:

 • Hamis adatok, fotók, tevékenységi körök megadása
 • Dupla regisztráció: amikor valaki ugyanabban a kategóriában két, vagy több regisztrációval akar megjelenni.
 • Ha legalább 180 napja inaktív egy regisztráció.
 • Szerzői vagy személyiségi jogokat sértő tartalom elhelyezése.
 • A személyes, vagy saját - céges - bemutatkozó honlapon kívül más honlapok, cégek, vállalkozások, vállalkozók, stb. (különös tekintettel a konkurrens honlapokra) reklámozása esetén.
 • Ha konkurrens honlap üzemeltetője, alkalmazottja, munkatársa, tulajdonosa, illetve ilyen személyek családtagja, rokona, vagy aki ezen honlapok vagy személyek nevében, vagy megbízásából, vagy hozzájárulásával (írásbeli és szóbeli is) bármilyen tevékenységet folytat az oldalon, - a konkurrencia megítélése kizárólag az Üzemeltető állásfoglalásától függ, fellebezésnek helye nincs
 • Fontos kiegészítés: az előző pontok esetében Üzemeltetőnek nem kötelessége megbizonyosodni, hogy félreértésről, szövegértelmezési problémáról, vagy ténylegesen is a szabályok megszegéséről van-e szó, - már a fentiekre történő utalás vagy sugalmazás esetén is azonnal kitiltásra kerülnek a felhasználók, tehát a törlésre a gyanú felmerülése is elegendő.

Üzemeltető a kizárólagos tulajdonosa a honlapon található tartalmi, technológiai elemeknek A honlapon található információk teljes vagy részleges utánközlése, lemásolása kizárólag az Üzemeltető írásos beleegyezésével történhet.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, és előzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, ezért a Felhasználók kötelessége, hogy folyamatosan tájékozódjanak aktualitásáról.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele, illetve a regisztráció egyben hozzájárulás a közölt adatok számítógépes nyilvántartásba vételéhez, valamint a honlap üzemeltetési szabályainak elfogadásához.

További irányelvek az Adatvédelem menüpontban olvashatók.

Jelen dokumentumban leírtak mindenki számára kötelezőek, a benne foglaltak nem ismeretének, vagy figyelmen kívül hagyásának következményei a Felhasználókat terheli. A Felhasználók a regisztráció által elfogadják, hogy jelen szabályzatban, valamint a kapcsolódó dokumentumokban leírtak rájuk nézve kötelező érvényűek.

Zalaegerszeg, 2015. október 1.
FOR SIGNO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.


Általános adatvédelmi állásfoglalás

A FOR SIGNO Kft, mint jelen honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja a jelenleg elfogadott adatvédelmi szabályokat, és szokásokat a regisztráltak és látogatók (továbbiakban: Felhasználók) érdekeinek védelme okán. Jelen szabályok kialakításakor, illetve a honlap működési feltételeinek meghatározása során különös tekintettel voltak az alábbi törvényekre és ajánlásokra:

 • 1992. évi LXIII. trv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1998. évi VI. trv az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. CVIII. trv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Online Privacy Alliance (OPA)
 • USC (2257)

Üzemeltető a tudomására jutott, felhasználó által közölt, személyes adatokat nem adja ki harmadik fél részére mindaddig, ameddig erre törvény, vagy jogszabály nem kötelezi.

A kitöltött kérdőívekről, adatlapokról kizárólag csak összesített elemzéseket tesz közzé, vagy összesített formában adja át azokat harmadik fél részére, amelyek nem tartalmazzák a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat.

Harmadik fél részére ellenszolgáltatás fejében sem adja tovább a regisztrációnál megadott személyes adatokat, illetve az így létrejövő címlistát, tehát nem járul hozzá a címlistákkal, adatokkal történő kereskedéshez.

Szerverén tárolja a felhasználók IP címét és hostnevét, illetve cookie-val történő azonosítást végez, amely nélkül a honlap szolgáltatásainak egy része nem lenne igénybe vehető. Ezen adatokat a tárolástól számított 180 napig őrzi meg, illetve a cookie esetén a mindenkori elévülési időnek megfelelően törlődnek az információk (max. 30 nap).

Szerverén tárolja a Felhasználók levelezését mindaddig, ameddig azokat a Felhasználók nem törlik, azokba betekinteni csak akkor tekint bele, ha a Felhasználók feljogosítják a betekintésre (pl. a felhasználói szabályzat megsértése miatti kitiltási kérések jogosságának elbírálásakor történő ellenőrzések). Ugyanakkor minden Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a kitiltó határozat meghozásához Üzemeltetőnek nem kötelessége belenézni a hivatkozott levelezésbe, vagyis nem kötelező hitelt érdemlően ellenőriznie minden esetben a panasz megalapozottságát, tehát ha úgy dönt, akkor bizonyító erejűnek fogadhatja el a számára továbbított leveleket is (különös tekintettel a több panaszos estére, vagy "visszaeső" felfüggesztés utáni kitiltásra, kititás utáni újabb kitiltásra, stb.). A kitiltásokból vagy törlésekből származó problémákért, veszteségekért, adatveszteségekért semmilyen formában sem vállal felelősséget, mindenkinek kötelessége betartani a felhasználói szabályokat.

A honlapról történő kitiltások után maximum 180 napig tárolja az adott Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, vagy levelezésüket, amelyeket az esetleges peres eljárások megelőzése, vagy alátámasztása végett tesz. Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik semmilyen jogszabályon alapuló adatkiadási kötelezettségre vonatkozó határozat, akkor megsemmisíti azokat. Ugyanakkor nem köteles 180 napig tárolni az adatokat, azokat akár a kitltással együtt azonnal is megsemmisítheti.

Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért és nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy a használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból adódnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az oldal tartalmának törléséből eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Kéretlen reklámleveleket nem küld a felhasználók számára. Hírlevele tartalmazhat reklámokat, azonban a hírlevelet is mindössze az előre meghirdetett, jelen honlapon, illetve állásfoglalásban is közzétett időszakonként küldi el a regisztrált felhasználók számára (email vagy belső levelező).

A honlapon elhelyezett, más weblapokra mutató linkek, hivatkozások üzemeltetőinek eljárásait nem ellenőrizheti az üzemeltető, így az ottani adatközlésekért sem tud felelősséget vállalni. Nem felelős azok tartalmáért, titokvédelmi eljárásaikért, illetve a hivatkozások elhelyezése sem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolatban áll velük, vagy egyetért szolgáltatásaikkal, esetleg az oldalaikon elhelyezett tartalommal.

A honlapokról készített rövid összefoglalások vagy onnan közölt hírek nem jelentik azt, hogy módjában állt a weblapokon elhelyezett anyagokat átnézni, így az adott honlap tartalmáért sem tud felelősséget vállalni. Ezen összefoglalások mindössze egy-egy szolgáltatás igénybevételének módját, vagy egy-egy információ elérhetőségét mutatják be. Ugyanígy nem tud felelősséget vállalni a honlapok tartalmának változásaiért, módosulásaiért.

Üzemeltető a kizárólagos tulajdonosa a honlapon található tartalmi, technológiai elemeknek A honlapon található információk teljes vagy részleges utánközlése kizárólag az Üzemeltető írásos beleegyezésével történhet.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, és előzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, ezért a Felhasználók kötelessége, hogy folyamatosan tájékozódjanak aktualitásáról.

Zalaegerszeg, 2015. október 1.
FOR SIGNO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.


Süti (cookie) Szabályzat

Weboldalunk bizonyos területein sütiket ("cookies") alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében, ha Ön ehhez külön is hozzájárul. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

 • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

1. A sütik fajtái, célja és használata
Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: "ideiglenes" ("munkamenet sütiket") vagy "állandó sütiket" (beleértve a "személyre szabott sütiket" is). Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

1.1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

1.2. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik
Ezekkel megkülönböztethetjük és számlálhatjuk weboldalunk látogatóit, és figyelni tudjuk, hogy a felhasználók miként használnak egy adott honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. E sütik révén tároljuk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújtunk a honlapra, biztosítjuk a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy továbbfejleszthessük a weboldalunk működését. E sütik nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldalunk működésének fejlesztésére használjuk fel.

1.2.1. Google Analitika
A Google Analitika (Google Analytics) révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

1.3. Funkcionális sütik
Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. E sütik azt is lehetővé tehetik az Ön számára, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

E sütik azonban nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más weboldalakon keresztül.

Az ezen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig egyértelmű és előzetes tájékoztatást nyújtunk azonban arról, hogy milyen információt gyűjtünk, azokat mire használjuk fel és kivel osztjuk meg.

Honlapunk a JavaScript néven ismert technológiát használja annak érdekében, hogy az oldal megjelenése minél vonzóbb legyen. Emiatt elengedhetetlen, hogy az oldalunk ellenőrizze, vajon a böngészőjében a JavaScript engedélyezve van-e, és a megfelelő süti beállítása révén rögzíti ezt a körülményt az oldalunkon történő böngészés teljes időtartamára vonatkozóan.

1.4. Harmadik féltől származó sütik
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

2. A sütik (cookies) kezelése
A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője "Segítség" menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolása: az ilyen sütik kikapcsolása érdekében egy úgynevezett "Google Analytics plug-in"-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

További hasznos linkek: ha további tájékoztatásra lenne szüksége a sütikkel (cookies) és azok szélesebb körű használatával kapcsolatban, kérjük keresse fel az alábbi oldalakat:

3. Egyéb rendelkezések
A jelen Süti Szabályzatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

4. A honlap használatával Ön automatikusan elfogadja a cookie-k (sütik) használatát!